Avrundningsproblem i AGI

Det finns ett avrundningsfel i arbetsgivaravgifterna när ruta 57 används. Detta medför att Skatteverket ibland inte vill ta emot AGI-filen då den innehåller ören.

Problemet är rättat i version 4.2020.4 (2020-05-08)