Buggfix i lönerna

Sedan Coronasänkningen av arbetsgivaruppgifterna upphörde den 1 juli missar löneprogrammet att placera ungdomar i ruta 57 på redovisningen.

Felet är rättat i version 4.2020.6
Om ni kör lönerna installerat i er egna dator får ni en fråga om att uppdatera vid nästa uppstart.
För kunder som kör dsreda löner som molnapplikation är programmet redan uppdaterat.

Om ni redan har skapat en redovisning kommer ni få fel när ni försöker ladda upp denna till skatteverket. Ni kan då välja att acceptera skatteverkets rättning eller skapa en ny fil i löneprogrammet och ladda upp på nytt.