Förändrad hantering av importfiler

Från version 18.9.3 har vi ändrat lite vid import av filer.

dsreda försöker nu att alltid skapa en mapp för att flytta den importerade filen efter import. Detta hjälper er att få lite struktur och historik kring vilka data som har importerats samt minkar riskerna för att en fil läses in flera gånger.
Funktionen har sedan tidigare funnits om man läst in flera filer samtidigt men nu är det samma funktion även när man läser in enstaka filer.

Beroende på vilka rättigheter dsreda har kan det bli fel vid flytten av importfilen. Detta påverkar inte importen av filen utan där fungerar allt som tidigare.