Små tillägg i dsreda

Att lägga till funktioner som underlättar för våra kunder är bland det roligaste vi gör. Denna vecka fick vi in två önskemål som nu finns med i programmet.

Den första ger er möjlighet att manuellt registrera påminnelser och noteringar kring denna. Bra att använda om ni påminner kunderna via telefon eller annan kontakt

Den andra är en ny inmatningstyp när ni bygger inmatningsbilder som är låst så man bara kan välja bland förslagen.