Utökade funktioner kring leverantörsfakturor

Nu går det även att manuellt koppla ett dokument till dina leverantörsfakturor. I samband med detta har vi ritat om registeringsbilden lite så den fått liknande struktur som orderregistreringen.

Sedan att tag tillbaka har funktionen funnits vid import av inlästa fakturor men nu kan ni även själva koppla ett PDF-dokument till leverantörsfakturan.
Innan ni kan koppla dokument måste ni i programinställningarna ange i vilken mapp dokumenten ska lagras. Normalt söker dsreda efter nya dokument i import-mappen.
När ni sedan vill koppla ett dokument till en leverantörsfaktura gör ni det genom att dubbelklicka på det tomma dokumentet i registreringsbilden. Välj sedan fil i dialogen.
Ni kan zooma och skriva ut dokumentet om ni önskar.