Kan man skriva ut ett dokument till flera akter?

Ja det går bra, använd utskriftsfunktionen i aktlistan.