Ändra datum på en leverantörsfaktura

Om du råkat skriva fel uppgifter på en leverantörsfaktura kan du ta fram den genom att leta upp den i listan över leverantörsfakturor Markera och öppna eller dubbelklicka för att […]