Hoppa till innehåll

ingående balans

Att föra över ingående balans

När man lägger till ett nytt räkenskapsår överför man vanligtvis ingående balans men senare när justeringar och kompletteringar gjorts behöver man göra om överföringen.