Att föra över ingående balans

När man lägger till ett nytt räkenskapsår överför man vanligtvis ingående balans men senare när justeringar och kompletteringar gjorts behöver man göra om överföringen.