Avstämning av reskontran

Det är viktigt att man gör avstämningar för att veta att reskontran stämmer med bokföringen.