Ändrad hantering av sjuklöner

Från 2015 finns en ny ruta på arbetsgivardeklarationen, ruta 99 Uppgift till Försäkringskassan. Här redovisas företagets sjuklönekostnad, 80 procent av lönen inklusive arbetsgivaravgifter, så Försäkringskassan kan räkna ut om du kan få […]