Uppdatering dsreda löner 2020

Nu finns första uppdateringen av dsreda löner för inkomståret 2020