Hoppa till innehåll

Bokföring

Avstämning av reskontran

  • av

Det är viktigt att man gör avstämningar för att veta att reskontran stämmer med bokföringen.

Att föra över ingående balans

När man lägger till ett nytt räkenskapsår överför man vanligtvis ingående balans men senare när justeringar och kompletteringar gjorts behöver man göra om överföringen.