Ändra artikeltexter direkt i akter

Nu kan man ändra artikeltexterna direkt vid registreringen av akten