Hoppa till innehåll

Ändrad hantering av sjuklöner

Från 2015 finns en ny ruta på arbetsgivardeklarationen, ruta 99 Uppgift till Försäkringskassan. Här redovisas företagets sjuklönekostnad, 80 procent av lönen inklusive arbetsgivaravgifter, så Försäkringskassan kan räkna ut om du kan få pengar tillbaka. Det kallas för Ersättning för höga sjuklönekostnader.

För att programmet ska kunna räkna ut rätt belopp är det viktigt att du använder en löneart för sjuklön och inte bara ett sjukavdrag.
Ett exempel på hur man kan lägga upp lönearterna är:

  • Bruttotillägg för månadslönen.
  • Bruttoavdrag för frånvaron, här kan det vara praktiskt att göra en löneart som används per timme så man kan använda den för all typ av frånvaro.
  • Bruttotillägg för sjuklönen, med 80 procent av dagslönen. Denna löneart måste ha egenskapen ”Sjukkostnad” satt till Ja!
  • Ev ett bruttotillägg för sjuklön enligt avtal (normalt 10 extra procent), denna löneart får inte ha egenskapen för ”Sjukkostnad” satt.
  • Löneart för skatteavdrag.

Mer information om ersättningen kan du få av Försäkringskassan