Bäcks Såg och Trä valde dsreda som sitt nya affärssystem

Bäcks Såg och Trä valde dsreda som sitt nya affärssystem. De valde modulerna Försäljning, Kundreskontra, Leverantörskontra samt Bokföring, vilket medför att de hanterar allt från försäljningen till bokföringen i samma system. För att öka tillgängligheten och enkelheten för dem, valde de även att köra i vår driftmiljö med vår fjärrapplikation.