Hoppa till innehåll

Bättre statusmeddelande

  • av

Idag uppdateras dsreda för att ge tydligare feedback när systemet arbetar med olika uppgifter. ”Arbetarrutan” har blivit tydligare och fått lite liv, sen finns det också en status längst ner i fönstret som berättar vad som nyligen har skett, tex att en post har sparats. Samtidigt sker en genomgång av menyerna då det finns vissa inkonsekvenser kvar sedan tidigare uppdatering. Vi har även lagt till en status rad som tydligt visar om man är inloggad som administratör.