Compagniet kompletterar sitt affärssystem med dsreda bokföring

Med dsreda bokföring från Resolutor får Compagniet en integrerad och enkel bokföring av sina försäljningar och inköp direkt ur Pengvins Affärssystem.