Driftstörningar i dokumenttjänsten

Det är problem med utskicket av mail till mottagarna. Många mail kan inte levereras och det leder till en fördröjning i hanteringen som påverkar samtliga mottagare.