Hoppa till innehåll

Fixad ENTER-tangent samt utskrifter och ny hantering för kreditera fakturor

Problem med ENTER-tangenten i programmet

Under dagen har dsreda drabbats av ett problem med hanteringen av ENTER-tangenten i dsreda. Lösningen är att byta ut den kontroll som krånglar. Det blir då lite annan funktion kring inmatningar där uppgifter hämtas från ett register som tex konton, kunder eller artiklar.
Inmatningen kommer nu att söka i dessa register istället för som tidigare visa en lista. Fördelen är att det går att hitta ett konto eller en artikel utifrån benämningen. Om man anger ett exakt värde på kontonummer, artikelnummer, kundnummer kommer detta att ha prioritet och användas. Annars kan man som tidigare välja från listan som visas. Finns bara ett val kvar i listan kan man också trycka ENTER för att välja detta.

Nu fortsätter vi arbetet med att kolla genom programmet efter fler ställen där in använt den här tekniken som nu krånglar.

I samband med att vi tvingades ändra detta får ni även tillgång till några andra ändringar som vi gjort den senaste tiden.

Kreditera och makulera fakturor

Vi gör om sättet dsreda krediterar och makulerar fakturor. Om ni krediterar en faktura via fakturalistan så kommer det att skapas en kreditfaktura och betalposter direkt medans om ni gör det via orderlistan så kommer den bara att bli en order. Detta för att ni snabbare och enklare ska kunna kreditera hela fakturor. Även faktura och förfallodatum på kreditfakturan har ändrats, tidigare blev det samma som ursprungsfakturan men nu får de dagens datum.

Teckenstorlek

Nytt är även att ni kan ändra teckenstorleken. Detta då många har efterfrågat lite större text. Vill ni ändra går ni till fliken ”Inställningar” och drar i zoom-reglaget.

Betalningsregistreringar

Under en tid har vi jobbat lite med ett nytt sätt att registrera betalningar. Funktionen är inte helt klar än men om ni vill kan ni använda den genom att när ni registrerar betalningar välja ”Prova nya betalningsregistreringen”.
Här lägger man nu in alla betalningar som man ska registrera INNAN man sparar dem. Det går att pausa registreringen och fortsätta senare. Fördelen är att man kan kontrollera betalningarna och summeringar innan man sparar.

Nytt utseende på akten

Som ett steg att snabba upp akterna har vi bytt sättet som dokumenten visas på. Detta gör också att vi kan påverka innehållet och storleken på knapparna så att mer information kan visas direkt.
Det här arbetet är bara påbörjat och mer förändringar och justeringar kommer här under de närmsta dagarna.