Förbättrad datumeditor

Vi har länge saknat möjligheten att hantera inmatning av datum i annat format än det som datorn är inställd på (tex. 2014-09-12) men nu har vi äntligen fått en uppdatering där våra önskemål har hörsammats. Från version 14.9 så kommer vi att ”gå tillbaka” till ett sätt att registrerat datum som vi haft i äldre dsreda-versioner. Alltså med endast 6 siffror för år, månad,dag, inga streck eller andra tangenter som behöver tryckas på. Vi har även efter kunders önskemål förtydligat det valda eller angivna datumet med veckodag, allt för att minska risken att ni anger ett felaktigt datum. Tyvärr kommer inte möjligheten att bara ange 4 siffror och dessa tolkas som månad och dag att finnas med, men vi har inte övergett hoppet om att få detta löst i senare versioner. För att byta funktion på datumfälten får ni gå in i inställningarna och byta till kort datumformat under Miljö.