Meddelande om felaktigt/gammalt certifikat vid anslutning

Vi gör löpande uppdateringar av våra servrar och just nu får vi många samtal från kunder som inte kan ansluta till dsreda.

Detta hänger ihop med att vi har bytt ut en server och om ni inte tidigare har uppdaterat era genvägar så blir det stopp på vägen.

För att komma igång måste ni uppdatera era genvägar, detta gör ni genom att köra installationen för de fjärrtjänster som ni använder.
Installationerna hittar ni på vår sida Ladda hem

Har ni frågor kontakta oss på supporten.