Hoppa till innehåll

Nya funktioner för meddelandehantering

När ni väljer att skicka en utskrift som pdf från dsreda har ni nu möjligheten att lägga till flera utskrifter. Vid första dokumentet kommer en meddelanderuta fram, nästa dokument ni väljer skicka kommer automatiskt att läggas till i detta meddelande. När ni bifogat de dokument ni önskat fortsätter ni och väljer mottagare och skriver ett meddelande, klicka sedan på ”Skicka”.

Meddelandedialog

Skicka meddelande med bifogade dokument direkt från dsreda.

Det har tillkommit inställningar där ni kan aktivera dessa nya funktioner. Om ni fortfarande skickar mail via MAPI-gränssnittet så finns där begränsningar som gör att ni inte kan ta del av samtliga nyheter.