Nyhetsbrev September

Vi har fått en uppdatering av de komponenter som vi använder oss av i dsreda för att rita menyer, formulär, listor och för att skapa dokument. Detta är en ganska stor uppdatering även om den inte märks så mycket än.

Det ligger mycket arbete och test bakom eftersom vi vill att ni ska få en så smidig uppstart som möjligt.

Under september kommer vi nu att börja dra nytta av uppdateringen för att lägga till förbättringar och funktioner i programmet. Detta kommer vi att göra i stort sett dagligen och ni kan följa arbetet längre ner i artikeln.

Vi har även skapat en webbtjänst så att ni via dsreda enkelt kan kommunicera vissa aktdata med andra leverantörer. Fördelen med att vi har en gjort det som en tjänst är att vi blir den som leverantören pratar teknik med så att ni inte behöver. Vi tror att detta kommer användas mer och mer i framtiden och det har vi tagit höjd för i utvecklingen.

Ändringar och tillägg som vi gjort i dsreda

  • Inställning för att aktivera webbtjänst för akter.
  • Listan över ordrar har nu senaste order överst, liknande de andra listorna. Du kan alltid sortera om listorna genom att klicka på kolumnens rubrik.
  • Ny funktion för att kreditera/kvittera/kopiera en faktura.
  • Utskrifter hamnar inte bakom andra flikar.