Svärdsjö begravningsbyrå valde nya dsreda

Svärdsjö begravningsbyrå valde att börja med nya dsreda. Genom modulerna Akter, Försäljning och Kundreskontran kommer de att få ett bra flöde i sin hantering av sina uppdrag. För att underlätta arbetet med sin IT miljö valde de att hantera dsreda i vår Fjärrapplikation, där vi bland annat handhar backup, installation av nya versioner, osv.