Uppdatering dsreda löner 2021

Nu finns första uppdateringen av dsreda löner för inkomståret 2021.

Våra kunder som använder fjärrapplikation har alltid den senaste versionen, ni andra kommer att få en fråga om att uppdatera när ni startar programmet.

Precis som i fjol ska de flesta av er inte ska redovisa några kontrolluppgifter vid årets slut utan de uppgifter som ni lämnat under året är tillräckligt.
Men om ni ska lämna KU20 eller KU25 så måste dessa fortfarande redovisas.

Om ni försöker skapa en ku-fil men redan har redovisat allt så kommer programmet säga till att det inte har skapats någon ytterligare redovisning.

Mer information om hur ni redovisar AGI och KU finns på skatteverket.se

När Skatteverket uppdaterar information om arbetsgivaravgifterna och redovisningen av dessa för 2021 kommer vi att uppdatera programmet igen.