Uppdatering dsreda löner 2020

Nu finns första uppdateringen av dsreda löner för inkomståret 2020.

Våra kunder som använder fjärrapplikation har alltid den senaste versionen, ni andra kommer att få en fråga om att uppdatera nästa gång ni startar programmet.

Nytt för i år är att de flesta av er inte ska redovisa några kontrolluppgifter vid årets slut utan de uppgifter som ni lämnat under åtet är tillräckligt.
Men om ni lämnar KU20 eller KU25 så måste dessa fortfarande redovisas.

Enklast är att ni skapar en fil till skatteverket i programmet som vanligt. Om ni redan har redovisat allt så kommer programmet säga till att det inte har skapats någon ytterligare redovisning.

Mer information om hur ni redovisar AGI och KU finns på skatteverket.se

När Skatteverket i mitten av januari kommer med information om arbetsgivaravgifterna och redovisningen av dessa för 2020 kommer vi att uppdatera programmet igen.