Uppdatering dsreda löner 2023

Snart är den här, den första uppdateringen av dsreda löner för inkomståret 2023. Uppdateringen kommer inte i ett enda steg utan vi släpper uppdateringar allt eftersom vi får information från skatteverket med flera.

De av våra kunder som använder fjärrapplikation har alltid den senaste versionen, ni andra kommer att få en fråga om att uppdatera när ni startar programmet.

Vi kommer uppdatera denna sida allt eftersom vi har nyheter klara.

Årsredovisningar

Precis som tidigare år ska de flesta av er inte ska redovisa några kontrolluppgifter vid årets slut utan de uppgifter som ni lämnat under året är tillräckligt.
Men om ni ska lämna KU20 eller KU25 så måste dessa fortfarande redovisas.

Om ni försöker skapa en ku-fil men redan har redovisat allt så kommer programmet säga till att det inte har skapats någon ytterligare redovisning.

Mer information om hur ni redovisar AGI och KU finns på skatteverket.se

Andra redovisningar som tex. Fora sker som tidigare år.

Nyheter

Justeringar har gjorts för att anpassa beräkningar och redovisningar till 2023. Detta är ju inget som ni märker av utan det sker helt automatiskt. Om ni får meddelande i programmet att anpassning till 2023 saknas har något gått fel vid uppdateringen. Prova då starta om programmet så görs ett nytt försök, om problemet kvarstår kontaktar ni supporten.

Uppgift om tjänsteställe i individuppgift från 1 januari 2023

Riksdagen har beslutat att du som arbetsgivare ska lämna uppgift om arbetsplatsens adress och arbetsplatsens ort i individuppgift eller kontrolluppgift om den anställda bara haft ett tjänsteställe under redovisningsperioden. Uppgifterna ska lämnas från och med redovisningsperioden januari 2023.

En anställd kan bara ha ett tjänsteställe hos en och samma arbetsgivare. Huvudregeln är att tjänstestället är där den anställda utför huvuddelen av sitt arbete. Sen finns några undantag till huvudregeln. Det är du som arbetsgivare som ansvarar för att göra en bedömning av var tjänstestället är.

skatteverket.se

Om du anger en arbetsplats på den anställde kommer denna alltid att användas. Men om denna saknas kommer du att i början av varje löneregistrering få en fråga. Vid frågan finns en lista över tidigare använda platser. Tryck sedan ENTER (en eller två gånger) för att hoppa till löneregistreringen.

Om det är så att du inte ska redovisa någon arbetsplats lämnar du fälten tomma.
Mer information kring hur du anger arbetsplats kan du få från Skatteverket.