Hoppa till innehåll

Version 14.7

  • av

Utskrifter

Har tagit bort funktionen som frågar skrivaren om minsta möjliga marginaler och använder i stället fasta marginaler. Detta förbättrar prestandan avsevärt vid utskrifterna men nackdelen är att vi nu måste göra en avvägning och justering av marginalerna och att det finns en risk att dsreda inte använder hela den skrivbara ytan på pappret.

Automatiska verifikationer

Rutinen som automatiskt bokför journaler håller på att få sig en genomgång. Inmatningarna har flyttats runt lite för att bättre stämma överens med andra bilder i programmet och objekten visas nu även med beskrivning.