Inmatningsbild från dsreda akthantering

Inmatningsbild från dsreda akthantering