Klarmarkera akter

För att hålla listan över akter så aktuell som möjligt kan ni klarmarkera akter som ni inte jobbar aktivt med längre.
Klarmarkeringen är ingen låsning utan ni kan fortfarande göra ändringar i akten utan den påverkar bara listan. Om ni vill se vilka akter ni klarmarkerat kan ni klicka i det alternativet under Visa uppe i menyn när ni ha listan framme.

  • börja med att ta fram aktlistan
  • markera den eller de akter som ni vill klarmarkera
  • klicka på knappen Klarmarkera (kan även heta Växla status)
  • klart!

Ni gör på samma sätt om ni vill byta status på en akt från klarmarkerad till ”öppen”