Hoppa till innehåll

Lägga till inmatning

  • av

Börja med att i menyn öppna ”Start” och välj sedan ”Inställningar”, klicka sedan på ”Anpassa”. I den första fliken i bilden ligger en lista över alla de inmatningar som finns i programmet. Om du vill lägga till en inmatning ska du skriva in denna på den sista raden i listan. Se till att alla inmatningar har en unik kod (gäller ej typerna Flikar och Grupper), ange bra rubrik och information så att det blir självklart vad som ska anges i inmatningen. När du är färdig med hela raden (alla fält måste inte anges) så går det att klicka på ”Spara” i menyn. För att kunna använda inmatningen du skapat måste du berätta för programmet vart du vill att den ska vara, detta gör du i nästa flik ”Bilder”. Programmet jobbar med inmatningarna i olika flikar och grupper. En inmatning kan bara läggas i en grupp och en grupp måste läggas i en flik. Det finns en inmatning som kan användas för att skapa en ny rad om man redan har flera grupper efter varandra. Genom att klicka på den position i trädet där du vill lägga till en flik/grupp/inmatning får du upp en lista över de objekt som du kan infoga till höger, dubbelklicka och objektet läggs till i trädet till vänster. Det går bra att flytta runt på inmatningarna genom att klicka på de små knapparna med pilar på sist på raden.