Skapa mallar för utskrifter

För att skapa en mall som programmet kan använda måste du skapa ett dokument av typen RTF, DOC eller DOCX. Detta kan du göra i de flesta ord- dokumentbehandlings program på marknaden (tex Microsoft Word). dsreda stöder inte samtliga funktioner som finns i ordbehandlingsprogrammen framför allt finns det begränsningar kring grafik och bilder i flera lager/nivåer och sidhuvud och sidfot. För att programmet ska kunna fylla i blanketten med uppgifter från akten/ordern/kunden så använder du den kod som inmatningen har. Koden måste anges omgiven av [ ]. Den uppgift som har matats in i programmet kommer att skrivas ut i stället för koden och med den formatering som koden har på blanketten. Utöver de koder som inmatningarna har finns det en mängd fasta koder i programmet som du kan använda:

[akt.nummer] Aktnummer
[akt.namn] Aktens märkning
[akt.märke] Aktens märkning
[akt.anmälningar] Antal anmälningar
[faktura.nummer] Fakturanummer
[faktura.datum] Fakturadatum
[faktura.förfall] Förfallodatum
[faktura.summa] Fakturans belopp ink moms
[faktura.moms] Fakturans totala moms
[faktura.exmoms] Belopp ex moms
[faktura.avrund] Öresavrundning
[order.nummer] Ordernummer
[order.datum] Orderdatum
[order.märke] Orderns märkning
[order.erreferens] Er referens
[order.vårreferens] Vår referens
[order.KundNummer] Kundnummer
[order.KundNamn] Kundens namn
[order.FaktAdressrad1] Fakturaadressens första rad
[order.faktadressrad2] Fakturaadressens andra rad
[order.faktadressrad3] Fakturaadressens tredjerad
[order.faktadresspostnummer] Fakturaadressens postnummer
[order.faktadressort] Fakturaadressens ort
[order.LevAdressrad1] Leveransadressens första rad
[order.levadressrad2] Leveransadressens andra rad
[order.levtadressrad3] Leveransadressens tredjerad
[order.levadresspostnummer] Leveransadressens postnummer
[order.levadressort] Leveransadressens ort
[order.summa] Totalsumma för order/faktura/offert
[order.moms] Momssumma för -”-
[order.exmoms] Summa ex moms för -”-
[order.avrund] Öresavrundning för -”-
[order.vikt] Totalvikt
[order.volym] Totalvolym
[order.kolli] Totalt antal kolli
[order.flak] Totalt antal flakmeter
[order.pall] Totalt antal pallar
[detalj.faktura.nummer] Fakturanummer vid påminnelse/krav
[detalj.faktura.datum] Fakturadatum vid -”-
[detalj.faktura.förfall] Förfallodatum vid -”-
[detalj.faktura.belopp] Fakturabelopp vid -”-
[detalj.faktura.skuld] Aktuell skult vid -”-
[detalj.faktura.ränta] Aktuell ränta vid -”-
[detalj.faktura.avrunda] Öresavrundning
[detalj.faktura.dagar] Antal dagar sedan fakturadatum
[detalj.faktura.sen] Antal dagar sedan förfallodatum
[dokument.titel] Dokumentets namn/titel
[datum] Dagens datumKundens ort
[företag.namn]
[företag.adress1]
[företag.adress2]
[företag.postnummer]
[företag.ort]
[företag.orgnummer]
[företag.tele]
[företag.fax]
[företag.epost]
[företag.www]
[företag.bankgiro]
[företag.plusgiro]
[företag.fskatt]
[artikel.nummer]
[artikel.text]
[artikel.pris]
[artikel.gs1]
[artikel.inpris]
[artikel.moms]
[kund.nummer]
[kund.namn]
[kund.orgnr]
[kund.epost]
[kund.www]
[kund.faktadressrad1]
[kund.faktadressrad2]
[kund.faktadressrad3]
[kund.faktadresspostnummer]
[kund.faktadressort]