Hoppa till innehåll

Att föra över ingående balans

När man lägger till ett nytt räkenskapsår överför man vanligtvis ingående balans men senare när justeringar och kompletteringar gjorts behöver man göra om överföringen.

Funktionen för att hantera ingående balans finns under fliken ”Bokföring”, här hittar ni funktioner ”Överföring” som skapar de poster som ingår i ingående balansen.
Funktionen visar den ingående balansen för aktuellt räkenskapsår men detta kan man ändra på raden över konteringarna.

Ingående balans

Ingående balans

Innan man spara kan man göra justeringar tex. byta konto 2098 mot 2091 och 2099 mot 2098 om så inte gjorts med en bokföringsorder.
Man kan även göra andra justeringar och tillägg innan man spara den ingående balansen.

Överföringen kan göras hur många gånger som helst.