Hoppa till innehåll

Frågor och svar

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna vi får till supporten

Akter

[toggle title=”Aktivera dokumentbevakningen” open=”false”]Om ni får felmeddelande om licensfel när ni sparar nya akter beror detta på att ni inte har registrerat någon tredjepartsnyckel. Nyckeln genererar ni inne i dokumentbevakningen och sedan registrerar ni den i kontoinställningarna som ni hittar i fliken ”Inställningar”. Efter det ni har registrerat nyckeln kan ni göra om kontrollen genom att öppna akten och välja valet i menyn under ”Förbundet” eller dubbelklicka på knappen som finns på dokumentfliken.[/toggle]

Anpassa

[toggle title=”Lägga till inmatning” open=”false”] Börja med att i menyn öppna ”Start” och välj sedan ”Inställningar”, klicka sedan på ”Anpassa”. I den första fliken i bilden ligger en lista över alla de inmatningar som finns i programmet. Om du vill lägga till en inmatning ska du skriva in denna på den sista raden i listan. Se till att alla inmatningar har en unik kod (gäller ej typerna Flikar och Grupper), ange bra rubrik och information så att det blir självklart vad som ska anges i inmatningen. När du är färdig med hela raden (alla fält måste inte anges) så går det att klicka på ”Spara” i menyn. För att kunna använda inmatningen du skapat måste du berätta för programmet vart du vill att den ska vara, detta gör du i nästa flik ”Bilder”. Programmet jobbar med inmatningarna i olika flikar och grupper. En inmatning kan bara läggas i en grupp och en grupp måste läggas i en flik. Det finns en inmatning som kan användas för att skapa en ny rad om man redan har flera grupper efter varandra. Genom att klicka på den position i trädet där du vill lägga till en flik/grupp/inmatning får du upp en lista över de objekt som du kan infoga till höger, dubbelklicka och objektet läggs till i trädet till vänster. Det går bra att flytta runt på inmatningarna genom att klicka på de små knapparna med pilar på sist på raden. [/toggle] [toggle title=”Skapa mallar för utskrifter” open=”false”] För att skapa en mall som programmet kan använda måste du skapa ett dokument av typen RTF, DOC eller DOCX. Detta kan du göra i de flesta ord- dokumentbehandlings program på marknaden (tex Microsoft Word). dsreda stöder inte samtliga funktioner som finns i ordbehandlingsprogrammen framför allt finns det begränsningar kring grafik och bilder i flera lager/nivåer och sidhuvud och sidfot. För att programmet ska kunna fylla i blanketten med uppgifter från akten/ordern/kunden så använder du den kod som inmatningen har. Koden måste anges omgiven av [ ]. Den uppgift som har matats in i programmet kommer att skrivas ut i stället för koden och med den formatering som koden har på blanketten. Utöver de koder som inmatningarna har finns det en mängd fasta koder i programmet som du kan använda:[custom_table style=”3″]

[akt.nummer] Aktnummer
[akt.namn] Aktens märkning
[akt.märke] Aktens märkning
[akt.anmälningar] Antal anmälningar
[faktura.nummer] Fakturanummer
[faktura.datum] Fakturadatum
[faktura.förfall] Förfallodatum
[faktura.summa] Fakturans belopp ink moms
[faktura.moms] Fakturans totala moms
[faktura.exmoms] Belopp ex moms
[faktura.avrund] Öresavrundning
[order.nummer] Ordernummer
[order.datum] Orderdatum
[order.märke] Orderns märkning
[order.erreferens] Er referens
[order.vårreferens] Vår referens
[order.KundNummer] Kundnummer
[order.KundNamn] Kundens namn
[order.FaktAdressrad1] Fakturaadressens första rad
[order.faktadressrad2] Fakturaadressens andra rad
[order.faktadressrad3] Fakturaadressens tredjerad
[order.faktadresspostnummer] Fakturaadressens postnummer
[order.faktadressort] Fakturaadressens ort
[order.LevAdressrad1] Leveransadressens första rad
[order.levadressrad2] Leveransadressens andra rad
[order.levtadressrad3] Leveransadressens tredjerad
[order.levadresspostnummer] Leveransadressens postnummer
[order.levadressort] Leveransadressens ort
[order.summa] Totalsumma för order/faktura/offert
[order.moms] Momssumma för -”-
[order.exmoms] Summa ex moms för -”-
[order.avrund] Öresavrundning för -”-
[order.vikt] Totalvikt
[order.volym] Totalvolym
[order.kolli] Totalt antal kolli
[order.flak] Totalt antal flakmeter
[order.pall] Totalt antal pallar
[detalj.faktura.nummer] Fakturanummer vid påminnelse/krav
[detalj.faktura.datum] Fakturadatum vid -”-
[detalj.faktura.förfall] Förfallodatum vid -”-
[detalj.faktura.belopp] Fakturabelopp vid -”-
[detalj.faktura.skuld] Aktuell skult vid -”-
[detalj.faktura.ränta] Aktuell ränta vid -”-
[detalj.faktura.avrunda] Öresavrundning
[detalj.faktura.dagar] Antal dagar sedan fakturadatum
[detalj.faktura.sen] Antal dagar sedan förfallodatum
[dokument.titel] Dokumentets namn/titel
[datum] Dagens datumKundens ort
[företag.namn]
[företag.adress1]
[företag.adress2]
[företag.postnummer]
[företag.ort]
[företag.orgnummer]
[företag.tele]
[företag.fax]
[företag.epost]
[företag.www]
[företag.bankgiro]
[företag.plusgiro]
[företag.fskatt]
[artikel.nummer]
[artikel.text]
[artikel.pris]
[artikel.gs1]
[artikel.inpris]
[artikel.moms]
[kund.nummer]
[kund.namn]
[kund.orgnr]
[kund.epost]
[kund.www]
[kund.faktadressrad1]
[kund.faktadressrad2]
[kund.faktadressrad3]
[kund.faktadresspostnummer]
[kund.faktadressort]

[/custom_table][/toggle] [toggle title=”Lägga till en blankett” open=”false”]Programmet arbetar med dokumentmallar som man skapar i ett ordbehandlingsprogram. Detta ger dig stora möjligheter att själv påverka utseender på de dokument som skapas. Om du öppnar startfliken och väljer ”Inställningar” och sedan ”Blanketter” kan du här registrera de mallar som du vill att programmet ska använda. Om du vill att en mall ska användas på mer än ett ställe (tex i både akter och i ordrar) så får du ange mallen på två rader. Den fysiska mallen (filen) behöver dock bara finnas i ett exemplar. dsreda kan använda filer i formaten rtf, doc och docx som mallar.[/toggle]

Bokföring

[toggle title=”Hur lägger jag till ett nytt räkenskapsår” open=”false”]

Funktioner för att lägga till ett nytt räkenskapsår hittar ni under fliken Register och sedan ”Visa perioder”. Nu visas en lista över befintliga perioder och här finns en knapp för att Lägga till år, klicka på denna och nedanstående dialog kommer upp på skärmen.  Lägga till nytt räkenskapsår Programmet kommer att utifrån senaste räkenskapsår och föreslår liknande egenskaper för det nya året. Normal är det bara att forstätta genom att klicka på knappen Skapa men om det behövs ändrar du självklart på uppgifterna så de stämmer för dig.

[/toggle]

Dagny diariehantering

[toggle title=”Byte av diarieår” open=”false”]Du hittar guiden för att byta diarie år i menyn ”Underhåll-Register”. Om du inte kan välja rätt år i listan så saknar du licens för året eller fel systemversion. Kontakta Resolutor så hjälper vi dig.[/toggle] [toggle title=”Larm om felaktig licens” open=”false” icon=”star”]När du startar Dagny försöker det att kontakta våra servrar via Internet för att verifiera din licens. Om något går fel med denna kontroll så visar programmet detta genom att visa denna text vid inloggningen. Normalt sett går det bra att använda Dagny som vanligt och verifieringen kommer att göras vid nästa inloggning istället.[/toggle] [toggle title=”Jag kan inte välja rätt diarieår” open=”false” icon=”star”]Kontakta Resolutor för troligen är det något fel på din licens.[/toggle] [toggle title=”Kan jag uppdatera Dagny även om jag inte är färdig med allt för gamla året?” open=”false”]Ja det kan du, det är till och med att rekommendera. Programversionen har inget med diarieåret att göra, vi kallar det för Dagny 2015 eftersom programmet har fått nya funktioner då. Uppdateringen till Dagny hittar du på vår sida med nedladdningar.  [/toggle] [toggle title=”Registrera nyckel” open=”false” ]När du beställer licens för ett nytt diarieår från Resolutor får du en nyckel som du måste registrera i programmet för att aktivera året. Du hittar funktionen för detta under menyn ”Underhåll-Licens-Registrera nyckel”. Mata in den nyckel (långa sifferkombinationen) som du fått av Resolutor, klicka sedan på ”Lägg till”. En rad för det nya året kommer att läggas till i listan över installerade moduler. Det nya diarieåret kommer nu att finnas tillgängligt vid rutinen ”Byte av diareiår”. Stäng formuläret när du är klar. Om du har frågor om registreringen av nyckeln så kontaktar du oss på supporten.[/toggle]

 Försäljning

[toggle title=”Lägga till en order” open=”false”]Om du inte har en tom orderbild framför dig börjar du med att klicka på ”Lägg till” ur gruppen ”Ordrar” i Faktureringsfliken. Ange eller välj ett ordernummer och gå vidare till Kund, här måste du välja en kund ut ditt kundregister. Om det är första gången du fakturerar kunden kan du klicka på den lilla knappen med + till höger i inmatningsfältet (se bild nedan), detta kommer att ta dig till bilden ”Lägg till en kund”. När du har valt en kund, genom att välja i listan eller angett kundens nummer, kommer programmet att fylla i adresser från kundregistret. Adresserna kommer nu att sparas på ordern så ändringar som du gör här kommer inte att påverka kundregistret.[/toggle] [toggle title=”Kreditera en faktura” open=”false”]Funktionen för att kreditera en faktura hittar du i fakturalistan. Tänk på att funktionen bara skapar en order som är en kredit av utsprungsfakturan, du måste själv godkänna denna (fakturera den) samt se till att det blir rätt i kundreskontran.

 • Börja med att öppna fakturalistan (Försäljning-Visa fakturor), markera eventuellt ”även utskrivna” i urval.
 • Leta upp fakturan i listan, använd gärna filterraden och kolumnsortering för att underlätta.
 • Markera fakturan i listan och välj knappen ”Kreditera” i menyn.

Nu skapas och visas en kreditorder, denna måste dock godkännas med knappen ”Fakturera”. Anledningen till detta är att man kanske inte vill kreditera hela ordern utan bara vissa artiklar/rader.[/toggle]

Inköp och leverantörer

[toggle title=”Ändra datum på en leverantörsfaktura” open=”false”]Om du råkat skriva fel uppgifter på en leverantörsfaktura kan du ta fram den genom att leta upp den i listan över leverantörsfakturor och dubbelklicka på den för att ändra. Gör de ändringar som du behöver och tryck på Spara.[/toggle]

Inställningar

[toggle title=”Hur ändrar jag vilka nummer dsreda föreslår?” open=”false”]Om du vill att dsreda ska föreslå nummer som följer året kan du gå in i ”Verktyg” och ”Företaget” för att ändra dina nummerserier. Det nummer som anges här är senast tilldelade nummer och det kan du byta enligt dina önskemål. OBS! Om du tänker använda dig av prefix så får inte detta sluta med en siffra! Om du vill ha året i prefix måste det sluta med tex ett –[/toggle]

Installation och konfiguration

[toggle title=”Exempel på config.txt” open=”false” icon=”star”] Filen config.txt som finns i samma mapp som programfilen och berättar för programmet hur din installation ser ut.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<dsreda>
 [tooltip text="sökväg till konfigurationsfil (config.txt) om du inte vill eller kan ge användaren rättigheter till programmappen"]<configfil />[/tooltip]
 <databaser>
  [tooltip text="anslutningssträng till databas server"]<databas>Data Source=SQLSRV;Initial Catalog=dsreda_demo;Integrated Security=SSPI;</databas>[/tooltip]
 </databaser>
 <licens>[tooltip text="ditt licensnummer"]12345ABCDE[/tooltip]</licens>
 <licensfil>[tooltip text="sökväg till en lokal kopia av licensinformationen"]c:\dsreda\licens.fil[/tooltip]</licensfil>
</dsreda>

[/toggle]

Löner

[toggle title=”Hur redovisar jag kontrolluppgifter” open=”false”] Börja med att skriva ut en lista över kontrolluppgifterna, denna hittar du under ”Utskrifter-Årsredovisningar”, kontrollera så att alla uppgifter stämmer. När allt är kontrollerat så skriver du ut “KU 2014 till anställd” och “Skapa filer till Skatteverket”. Notera att sökvägen till KU-filerna anges längst ned i dialogen, ändra denna så den passar dina förutsättningar[/toggle] [toggle title=”Hur uppdaterar jag lönesystemet?” open=”false”]Uppdateringen till lönesystemet hittar du inte på vår webbplats utan systemet kontrollerar och uppdaterar sig när du startar och loggar in i systemet. Följ instruktionerna för att uppgradera till 2015 års version. I samband med uppdateringen så kommer du säkert att få frågor om du tillåter/vill köra uppdateringen, du måste svara positivt på samtliga dessa frågor. Om det blir något fel med uppdateringen så märker du detta tydligast och enklast genom att systemet kommer att fråga dig på nytt om du vill uppdatera. Om du inte får någon fråga om att uppdatera när du startar löneprogrammet kan du prova att uppgradera manuellt genom att välja ”Uppgradera” i Hjälp-menyn. Om det fortfarande inte fungerar så kontaktar du oss på supporten så hjälper vi dig.[/toggle] [toggle title=”Hur ändra eller kompletterar jag en anställds kontrolluppgift” open=”false”]

 1. Fel eller saknade registreringar rättas med en löneregistrering. Detta är bästa sättet att rätta eftersom det även rättar skattedeklarationer, bokföringsunderlag, statistik mm.
 2. Med funktioner för att “Hantera Kontrolluppgifter” som du hittar till höger i bilden ”Rutiner-Löner”. Här registrerar du uppgifter som du inte har hanterat via löneprogrammet.

Det första alternativet behöver ingen större genomgång, gå bara in i den löneperiod som är fel och skriv in rätt uppgifter på den anställde. Skriv ut de rapporter på nytt som påverkas av rättningen. Med funktioner för att “Hantera Kontrolluppgifter” kan du enkelt lägga till, ta bort och ändra uppgifter och värden som programmet har räknat fram. Du ser tidligt vilka värden programmet har räknat fram och vad du ändrat värde till.[/toggle] [toggle title=”Lägga till ett inkomstår i lönerna” open=”false”]Du behöver inte göra något speciellt i systemet för att lägga till ett nytt inkomstår. Att styrs av det utbetalningsdatum som du anger när du lägger till en period. Att påbörja ett nytt inkomstår påverkar ingenting av tidigare uppgifter och det är alltså fullt möjligt att göra kontrolluppgifterna efter det att lönen för januari har registrerats.[/toggle] [toggle title=”Skicka filerna till Skatteverket” open=”false”] När du har skapat filerna till Skatteverket i löneprogrammet kan du enkelt skicka in dessa med Skatteverkets e-tjänst “Filöverföring” som du hittar på deras webbplats. Innan du får skicka in redovisningen måste du ladda upp bägge de filer som programmet har skapat, filernas namn och sökväg framgår av den utskrift som du fick ut i samband med att du skapade filerna. Skatteverket gör direkt en kontroll av din redovisning och meddelar dig om eventuella fel och brister om allt går som det ska får du möjlighet att skriva ut en kvittens på att du har lämnat redovisningen.[/toggle] [toggle title=”Beräkna sjuklöner så att dsreda kan redovisa kostnaden” open=”false”]För att programmet ska kunna räkna ut rätt belopp är det viktigt att du använder en löneart för sjuklön och inte bara ett sjukavdrag. Ett exempel på hur man kan lägga upp lönearterna är:

 • Bruttotillägg för månadslönen.
 • Bruttoavdrag för frånvaron, här kan det vara praktiskt att göra en löneart som används per timme så man kan använda den för all typ av frånvaro.
 • Bruttotillägg för sjuklönen, med 80 procent av dagslönen. Denna löneart måste ha egenskapen ”Sjukkostnad” satt till Ja!
 • Ev ett bruttotillägg för sjuklön enligt avtal (normalt 10 extra procent), denna löneart får inte ha egenskapen för ”Sjukkostnad” satt.
 • Löneart för skatteavdrag.

Mer information om ersättningen kan du få av Försäkringskassan [/toggle]

Övrigt

[toggle title=”Systemkrav” open=”false”]

Operativsystem

Windows Xp/Vista/7   32/64-bit Vi rekommenderar Windows 7 Professional

Skrivare

Samtliga Windows-kompatibla skrivare som kan hantera A4. [/toggle]

[accordion open=””]
[accordion-item title=”Försäljning”][bloglist posts=”4″ title=”” show_title=”yes” categories=”dsreda”][/accordion-item]
[accordion-item title=”Inköp”][bloglist posts=”4″ title=”” show_title=”yes” categories=”dsreda”][/accordion-item]
[/accordion]