Hoppa till innehåll

Exempel på config.txt

Filen config.txt som finns i samma mapp som programfilen och berättar för programmet hur din installation ser ut.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<dsreda>
  [tooltip text="sökväg till konfigurationsfil (config.txt) om du inte vill eller kan ge användaren rättigheter till programmappen"]<configfil />[/tooltip]
  <databaser>
    [tooltip text="anslutningssträng till databas server"]<databas>Data Source=SQLSRV;Initial Catalog=dsreda_demo;Integrated Security=SSPI;</databas>[/tooltip]
  </databaser>
  <licens>[tooltip text="ditt licensnummer"]12345ABCDE[/tooltip]</licens>
  <licensfil>[tooltip text="sökväg till en lokal kopia av licensinformationen"]c:\dsreda\licens.fil[/tooltip]</licensfil>
</dsreda>