Exempel på config.txt

Filen config.txt som finns i samma mapp som programfilen och berättar för programmet hur din installation ser ut.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<dsreda>
  <configfil />
  <databaser>
    <databas>Data Source=SQLSRV;Initial Catalog=dsreda_demo;Integrated Security=SSPI;</databas>
  </databaser>
  <licens>12345ABCDE</licens>
  <licensfil>c:\dsreda\licens.fil</licensfil>
</dsreda>