Skriva ut och bokföra journaler

När ni registrerat fakturor eller betalningar så kan ni ta ut en journal över dessa.
Journalerna hittar ni under respektive flik för försäljning och inköp och det finns två stycken, en för fakturor och en för betalningar.

dsreda kommer att föreslå en månads fakturor eller betalningar (eller för hela perioden om ni kör bokföringen), ni kan ändra detta genom att justera datumet överst på bilden.

Journaler

Journaler

Klicka på ”Skriv ut” för att skapa utskriften. Journalen visas nu på skärmen och ni kan välja att skriva ut den eller skapa en pdf alternativt maila den.

Bokföringsunderlag

När ni skriver ut en journal för första gången kommer programmet fråga hur ni vill använda det skapade bokföringsunderlaget.
Om ni kör bokföringen i dsreda är det smart att låta programmet bokföra denna automatiskt. Om ni har annat bokföringsprogram än dsreda kan ni spara det som en SIE-fil.

Spara bokföringsunderlag

Spara bokföringsunderlag

Omkörning av journal

Ibland behöver man skriva ut ytterligare exemplar av en tidigare journal. dsreda numrerar alla journaler och visar dessa i en lista på den nedre delen av bilden.
Det är bara att dubbelklicka på den journal man vill ha så kommer den upp på skärmen, där det bara är att välja hur man vill ha ut den.