Att lägga till ett inkomstår

Du behöver inte göra något speciellt i systemet för att lägga till ett nytt inkomstår. Att styrs av det utbetalningsdatum som du anger när du lägger till en period.