Sänkta arbetsgivaravgifter

Från version 4.2019.5 så hanterar löneprogrammet de sänkningar av arbetsgivaravgifterna som gäller från och med juli samt augusti.

Avgifterna summeras och beräknas när ni gör löneregistreringen. Om ni gjort denna innan uppdateringen kan ni använda funktionen för att räkna om AGI som ni hittar under menyn Verktyg-Register. Se till att klicka er in i perioden/löneregistreringen för att menyvalet ska vara tillgängligt.

OM ni har en anställd som påverkas av sänkningarna och hen tidigare under året har fått lön under gränsbeloppet för arbetsgivaravgift (normalt 1000 kr) utbetalt kommer ni att få ett summeringslarm när ni skickar in agi-filen till Skatteverket. Detta då löneprogrammet räknar ut rätt avgift utifrån utbetalningsdatum men det gör inte Skatteverkets filtjänst när ni laddar upp filen.

Skatteverket har idag ingen bra lösning på detta utan säger att ni måste:

  1. Skicka in filen.
  2. Göra en rättelse via skatteverket.se på den månad/månader där tidigare ersättningar utbetalats och ändra kod på lönen från 131 till 011. På aktuell period ska beloppet på kod 011 minskas med beloppet i kod 010 och kod 010 sättas till noll.
    Om det är ersättning med kostnadsavdrag som avses ska även kod 019 justeras så beloppet fördelas korrekt enligt utbetalningarna.

Detta är de rekommendationer som gäller 5/7 men dessa kan komma att ändras.